Aktuális

FELHÍVÁS

Értesítjük az érintett lakosságot, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak az Erzsébet utalványt 2016. augusztus 22. napján hétfőn ügyfélfogadási időben vehetik át az önkormányzati hivatalban.


FELHÍVÁS

 Magyarország köztársasági elnöke 2016. október 2. napjára tűzte ki a nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítésének szándékával kapcsolatos országos népszavazást.

A népszavazásra tekintettel felhívjuk választópolgáraink figyelmét, hogy a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében a személyi- és lakcímadatokban történő változások bejelentését tegyék meg és ellenőrizzék a személyi azonosító okmányaik érvényességét.

A Zirci Járási Hivatal Kormányablaka a lakcímet igazoló hatósági igazolványt a személyesen megjelenő ügyfél kérelmére azonnal, míg a személyazonosító igazolványt 8 napon belül állítja ki.

 A Kormányablak ügyfélfogadása:

Hétfő:                7-17
Kedd:                12-16
Szerda:              8-12
C
sütörtök:          8-18
Péntek:              8-13

A Kormányablakba előzetes időpont foglalása nem szükséges!


CSALÁDI NAP 2016.07.09

Képek megtekinthetők a Galériában.

 


Szám: N/722-1/2016.

M E G H Í V Ó

Nagyesztergár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. július 18-án (hétfőn) 15 órakor nyilvános rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza Nagyesztergár – Tanácsterem

(8415 Nagyesztergár, Radnóti. u. 58.)

Napirendi javaslat:

 • Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása Nagyesztergár, Hunyadi u. 27. szám alatti ingatlanhoz vezető elektromos földkábel lefektetésére. Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester
 • Kárpáti Ervin Nagyesztergár, 0136/13. hrsz.-ú ingatlana vízellátásának biztosítása érdekében ivóvíz-törzshálózat bővítésről szóló nyilatkozat, valamint tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadása. Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester
 • Vegyes ügyek Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester

Nagyesztergár, 2016. július 15.
Szelthofferné Németh Ilona

  polgármester


CSALÁDI NAP

Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját 2016. július 09-én a Soprtpályán tartandó Családi Nap rendezvényre.

családi nap


MEGHÍVÓ

Nagyesztergár Község Onkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 28-án (kedden) 17:00 órakor nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


Ügysegédi ügyfélfogadás

ugyfelfog


MEGHÍVÓ

Nagyesztergár Község Onkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 30-án 17:00 órakor nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


MEGHÍVÓ

Dudar Község Onkormányzatának Képviselő-testülete és Nagyesztergár Község Onkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 26-án kedden 16:30 órakor nyilvános együttes ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


MEGHÍVÓ

Nagyesztergár Község Onkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 26-án kedden 17:00 órakor nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


Felhívás
erdő- és szabadtéri tüzek megelőzése


Vadászati ajánlás


Közbeszerési terv


Lakossági felhívás


Óvodai beiratás


Nagyesztergár Község Polgármester
8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 58.
tel: 88/585-280
e-mail: nagyesztergaronk@freemail.hu

Szám: N/ 409 -1/2016.

M E G H Í V Ó

Nagyesztergár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 21-én (hétfőn) 17 órakor nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza Nagyesztergár – Tanácsterem

(8415 Nagyesztergár, Radnóti. u. 58.)

Napirendi javaslat:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester

 • Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester

 • A Nagyesztergár Község Önkormányzata által fenntartott nevelési intézményben, a Nagyesztergári Általános Iskolában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretében, valamint az önkormányzati alkalmazottak és a külső étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester

 • Nagyesztergár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2016. (II.15.) önkormányzati határozatának módosítása.

Előadó: dr. Szivák Péter jegyző

 • Nagyesztergár Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása.

Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester

 • Nagyesztergár Község Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 2017 – 2031. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elkészítése

Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester

 • Vegyes ügyek

Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester

Nagyesztergár, 2016. március 16.
Szelthofferné Németh Ilona
polgármester


allaslehetoseg


FIX, HOSSZÚ TÁVÚ

MUNKAHELYEK

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK

Betanított munkásokat
forrasztókat, gépkezelőket, operátorokat,
fröccsöntőgép-kezelőket, kézi összeszerelőket
Gépbeállítókat
Targoncavezetőket
és fémipari, gépipari képzettséggel rendelkező munkatársakat keresünk AZONNALI KEZDÉSSEL
2, 3 műszakos és folyamatos munkarendbe
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

KIEMELT PÓTLÉKRENDSZER, ÉTKEZÉSI UTALVÁNY, CAFETERIA, PRÉMIUM, 13. HAVI JUTTATÁS
GYERMEKEK ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSA

A következő tájékoztató, regisztráció és tesztírás helye és időpontja:
Polgármesteri Hivatal
Nagyesztergár, Radnóti M. u. 58.
2016. március 9. (szerda) 9 óra
Veszprém, Ady E. u. 3.06 88/400-453, 06 20/929-2430www.manatwork.hu
M-K. R. Sz.: 3440/2001 A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.


M E G H Í V Ó

Nagyesztergár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 15-én (hétfőn) 16 órakor nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza Nagyesztergár – Tanácsterem

(8415 Nagyesztergár, Radnóti. u. 58.)

Napirendi javaslat:

 • Nagyesztergár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester
 • Nagyesztergár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása. Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester
 • A Nagyesztergár Község Önkormányzata által fenntartott nevelési intézményben, a Nagyesztergári Általános Iskolában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretében, valamint az önkormányzati alkalmazottak és a külső étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester
 • Fészek Német Nemzetiségi Óvoda beiratkozási időpontjának meghatározása. Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester
 • Nagyesztergár Község Önkormányzata és a Fészek Német Nemzetiségi Óvoda közötti gazdálkodási feladatok megosztásáról szóló megállapodás jóváhagyása. Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester
 • Véber Zsuzsanna közvilágítás kiépítésére vonatkozó kérelme. Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester
 • Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester
 • Vegyes ügyek Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester

Nagyesztergár, 2016. február 10.
Szelthofferné Németh Ilona
polgármester


20150212


szelektiv


Nagyesztergár Község Polgármestere

8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 58.
tel: 88/585-280
e-mail: nagyesztergaronk@freemail.hu
Szám: N/132 -1/2016.

M E G H Í V Ó

Nagyesztergár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 27-én (szerdán) 17 órakor nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza Nagyesztergár – Tanácsterem
(8415 Nagyesztergár, Radnóti. u. 58.)

Napirendi javaslat:

 • Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester
 • Beszámoló a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működéséről.
  Előadó: dr. Szivák Péter jegyző
 • Vegyes ügyek

Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester

Nagyesztergár, 2016. január 22.

Szelthofferné Németh Ilona sk.
polgármester


É R T E S Í T É S

 A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt tájékoztatása alapján 2016. január 21-én hálózattisztítási munkálatok végett

2016.január 21-én 8.00 –tól 16.00 óráig

nyomáscsökkenés, illetve esetleges vízhiány várható.

Kérjük szíves megértésüket.

Községi Önkormányzat
Nagyesztergár


É R T E S Í T É S

2016. január 15-én Nagyesztergáron 11.00 órakor kezdődő szentmisében Dr. Márfi Gyula érsek vezetésével az egyházmegye papsága végső búcsút vesz Szijártó László atyától. Ebben a szentmisében történik a hamvak megszentelése.  A család kérése, hogy a virágra-koszorúra szánt összeget a nagyesztergári templom javára ajánlják fel.

2016.január 18-án /hétfőn/ 15.00 órakor a Budapest-Kőbányai Szent György templomban /Budapest, Sörgyár u. 73/a./családi sírhelyen helyezik örök nyugalomra.

A budapesti szertartásra Nagyesztergár Község Önkormányzata megfelelő létszám jelentkezése esetén 45 fős térítéses különjáratot biztosít 2.500 Ft/fő összegért.

Részvételi szándékát jelezheti az önkormányzatnál.

Nagyesztergár, 2016. január 06.

Szelthofferné Németh Ilona
polgármester     


KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NAGYESZTERGÁR

F e l h í v á s!

Értesítjük a lakosságot, hogy január hónapban a települési önkormányzat 1 m3 szociális tűzifát nyújt /szociális rászorultságtól függően/, azon nagyesztergári lakcímmel rendelkező személyeknek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át azaz a 42.750 Ft-ot, egyedül élő esetén 250%-át 71.250 Ft-ot. A kérelem benyújtásának határideje: 2016. január 08. napja.

A kérelem benyújtásához szükséges iratok:

 • Kérelem nyomtatvány (beszerezhető az önkormányzati hivatalban)
 • jövedelemigazolás

Nagyesztergár Község Polgármestere
8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 58.
tel: 88/585-280
e-mail: nagyesztergaronk@freemail.hu

Szám: 1187 -1/2015

M E G H Í V Ó

Nagyesztergár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 29-én (kedden) 9 órakor nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza Nagyesztergár – Tanácsterem

(8415 Nagyesztergár, Radnóti. u. 58.)

Napirendi javaslat:

 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester

Nagyesztergár, 2015. december 21.
Szelthofferné Németh Ilona
polgármester


 

Nagyesztergár Község Polgármestere
8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 58.
tel: 88/585-280
e-mail: nagyesztergaronk@freemail.hu
Szám:1148 -1/2015.

M E G H Í V Ó

Nagyesztergár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 8-án (kedden) 18 órakor nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza Nagyesztergár – Tanácsterem

(8415 Nagyesztergár, Radnóti. u. 58.)

Napirendi javaslat:

 • Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester
 • Nagyesztergár Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervének elfogadása Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester
 • A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester
 • A Dudari Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet elfogadása Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester
 • A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester
 • A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester
 • A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester
 • Vegyes ügyek Előadó: Szelthofferné Németh Ilona polgármester

Nagyesztergár, 2015. december 3.

Szelthofferné Németh Ilona
polgármester


INGYENES KÉPZÉSEK ÁLLÁSKERESŐK RÉSZÉRE


KÖZMEGHALLGATÁS

2015. december 08-án 17:00-kor


É R T E S Í T É S

a helyi vöröskereszt szervezete ingyenes ruhaosztást tart.

helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 58.

ideje: 2015. november 24. 9.00 – 16.00 óráig


MEGHÍVÓ TESTÜLETI ÜLES

2015. október 28. 17:00

Részletekről itt olvashat: SKMBT_22315102708560


PÁLYÁZAT

 hotolas


 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NAGYESZTERGÁR

 

H I R D E T M É N Y

BURSA HUNGARICA 2016.

 Értesítjük a felsőoktatás rendszerében tanulmányokat kezdő, vagy tanulmányokat folytató lakosainkat, hogy Nagyesztergár Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető az Önkormányzat hirdetőtábláján, beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban, vagy letölthető a www.nagyesztergar.hu honlapról.

BURSA HUNGARICA 2016. „A”: bursahungarica A 2016

nyomtatvány PDF-ben : bursahungarica A 2016

BURSA HUNGARICA 2016. „B”:bursahungarica_b_2016

nyomtatvány PDF-ben: bursahungarica_b_2016

 A pályázati űrlap internetes regisztrációt követően tölthető le és nyomtatható ki a következő elérési útvonalon: https://www.eper.hu/eperbursa/palybelep.aspx

A pályázat benyújtásának helye:
Községi Önkormányzat Nagyesztergár
8415 Nagyesztergár, Radnóti M u. 58.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 9.
(Benyújtási határidő jogvesztő!)


 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NAGYESZTERGÁR

 

F e l h í v á s !

 

Értesítjük a lakosságot, hogy szeptember hónapban a települési önkormányzat beiskolázási támogatást nyújt a nagyesztergári lakcímmel rendelkező, nappali tagozatos általános iskolai 4-8. évfolyamos, középiskolai illetve felsőfokú oktatási intézményben tanulónak, aki családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér másfélszeresét (157.500,- Ft).

 

A kérelem benyújtásához szükséges iratok:

 • Kérelem nyomtatvány (letölthető az önkormányzat honlapjáról vagy beszerezhető az önkormányzati hivatalban)
 • jövedelemigazolás
 • tanulói jogviszony igazolás a középiskolai illetve felsőfokú oktatási intézményben tanulóknak
  amit legkésőbb szeptember 15-ig a Hivatalban kell benyújtani.

hirdetmeny erdo

erdo2_1


 

jarasi hivatal

Tájékoztatás

2015. július 6-án hétfőn megnyilt a Zirci Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztály  (8420 Zirc, Március 15 tér 1.).

Az ügyek intézése érkezési sorrendben, az ügyfélszolgálaton kérhető sorszám alapján történik.  Ügyintézés a megnyitást követő Kormányablak ügyköreivel történő kibővítésével valósul meg.

Ügyfélfogadás:

napokügyfélfogadás
hétfő07:00 - 17:00
kedd12:00 - 16:00
szerda08:00 - 12:00
csütörtök08:00 - 18:00
péntek08:00 - 13:00

Zirc, 2015. augusztus 26.

Tisztelettel: 

Kropf Miklós
járási hivatalvezető

 

 Zirci Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztály
8420 Zirc, Március 15. tér 1. telefon: 88/596-771, fax: 88/596-779
e-mail: okmanyiroda@zirc.vemkh.gov.hu


jarasi hivatal

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatom Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. szeptember 1-jén rendszerkarbantartás miatt  a Zirci Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztályán az ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket köszönöm!

Zirc, 2015. augusztus 26.

Tisztelettel: 

Kropf Miklós
járási hivatalvezető

 

 Zirci Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztály
8420 Zirc, Március 15. tér 1. telefon: 88/596-771, fax: 88/596-779
e-mail: okmanyiroda@zirc.vemkh.gov.hu


KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NAGYESZTERGÁR

F e l h í v á s ! 

Értesítjük a lakosságot, hogy szeptember hónapban a települési önkormányzat beiskolázási támogatást nyújt a nagyesztergári lakcímmel rendelkező, nappali tagozatos általános iskolai 4-8. évfolyamos, középiskolai illetve felsőfokú oktatási intézményben tanulóknak.

A kérelem benyújtásához szükséges iratok:

 • jövedelemigazolás,
 • valamint (tanulói jogviszony igazolás a középiskolai illetve felsőfokú oktatási intézményben tanulóknak) – amit legkésőbb szeptember 15-ig a Hivatalban kell benyújtani.
 • szoc. rendelet 2015. 1.sz.melléklete.javított

 


hirek.17


1

2

Kapcsolat

Nagyesztergár Községi Önkormányzata
8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 58.
Tel.: 88/585-280
nagyesztergaronk@freemail.hu

Az önkormányzat vezetője:
Szelthofferné Németh Ilona