Ügymenetek, letölthető nyomtatványok

Ügymenetek, letölthető nyomtatványok

Hatósági ügyek egyben letölthető innen

Melynek tartalma a következő:

I. Általános szabályok

1.    Az ügyfélfogadás rendje 2.    Az ügyintézés határidő 3.    Alapvető eljárási szabályok 4.    Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

II.Egyes hatósági ügyek, ügyleírások

1.   Általános igazgatás

1.1. Birtokvédelmi eljárás 1.2. Vadkár ügyek 1.3. Méhészek nyilvántartsa, méhek vándoroltatása 1.4. Adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közzététele 1.5. Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közzététele

2.   Kereskedelmi igazgatás

2.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése 2.2. Működési engedély kiadása 2.3. Szálláshely üzemeltetési engedély 2.4. Telepengedélyezési eljárás 2.5. Ipari tevékenység bejelentése

3.   Adóigazgatás

3.1. Iparűzési adó bevallás 3.2. Magánszemélyek kommunális adója bevallás 3.3. Gépjárműadó bevallás 3.4. Talajterhelési díj 3.5. Magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó bevallása 3.6. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása 3.7. Adóigazolás kiállítása 3.8. Egyéb adóügyi kérelmek

4.   Szociális, gyámügyi és anyakönyvi igazgatás

4.1. Települési támogatások 4.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 4.3. Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 4.4. Hagyatéki eljárás 4.5. Anyakönyvi ügyek

5.   Közterületekkel kapcsolatos ügyek

5.1. Közterületen fás szárú növény kivágása 5.2. Közterület használati engedély kiadása

6.   Birtokvédelmi és közigazgatási perek

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához (K01 űrlap) Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben (P26 űrlap)

   

Kapcsolat

Nagyesztergár Községi Önkormányzata
8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 58.
Tel.: 88/585-280
nagyesztergaronk@freemail.hu

Az önkormányzat vezetője:
Szelthofferné Németh Ilona