Ügymenetek
4. Adóigazgatás / 7. Adóigazolás kiállítása

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Nagyesztergár község közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • kérelem,

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen, postai vagy elektronikus úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Illetékmentes.

Az ügyintézési határidő:

A kérelem beérkezésétől számított 6 nap.

Az ügymenet leírása:

Az adózó kérelmére az adóhatóság a fennálló adótartozásról, vagy annak hiányáról hatósági igazolást (hatósági bizonyítványt) állít ki.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),
  • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.),
  • az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet,
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: